ReadyPlanet.com
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เปิดรับสมัคร นิสิต - นักศึกษาฝึกงาน article
วันที่ 11/01/2013   14:22:37

บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด เปิดรับสมัคร นิสิต-นักศึกษาฝึกงาน ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการข่าว อาทิเช่น การฝึกงานทางด้าน ช่างภาพวีดีโอ การตัดต่อ / กราฟิก การฝึกหัดการควบคุมการผลิตรายการต่างๆ การฝึกเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ทั้งในสตูดิโอ และนอกสถานที่ เข้าถึงทุกกระบวนการในการผลิตงานทางด้านโทรทัศน์ รู้ซึ้งถึงทุกกระบวนการในการถ่ายทอดผลงานต่อทุกสายตาของผู้ชมทั่วจังหวัดชลบุรี ทั้ง 8 อำเภอ 500,000 หลังคาเรือน และกว่า 1,000,000 ทุกคู่สายตาในการรับชมรายการทั้งหมดของเรา "ชลบุรี ชาแนล"

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด
คุณศุภณัฏฐ์ นิโครธานนท์ (อั๋น)  หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการโทรทัศน์
โทรศัพท์ 038-338-111 ต่อ 102 หรือ มือถือ 081-781-0033  , 080-101-1991
E-mail : production@chonburichannel.com

 



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านเข้าร่วมทดลองงาน ประจำกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 07/02/2014   10:28:43
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมทดลองงาน ประจำเดือนมกราคม 2557 วันที่ 15/01/2014   14:40:46
A.C.O.ประกาศรวมตัวผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น 203 รายทั่วประเทศ วันที่ 25/07/2013   14:09:02 article
CCN ร่วมกับ SPUC จับมือเซ็นต์ MOU ศึกษาต่อปริญญาโท วันที่ 14/05/2013   14:02:08 article
Media Health Contest Award 2013 วันที่ 26/03/2014   14:21:28 article
ชลบุรี ชาแนล เข้ารับมอบใบอนุญาต จาก กสทช วันที่ 26/03/2014   14:22:03 article



Copyright © 2011 All Rights Reserved.