ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้อำนวยการผลิตช่อง ชลบุรี ชาแนล

 

ดาวน์โหลดผังช่องรายการ CCN DIGITAL BOX >>> CCN Digital Box(1).pdf

ดาวน์โหลดผังช่องรายการ ชลบุรี 1 ประจำปี 2564 >> Program CHONBURI 1 CHANNEL.pdf

Download Proposal ราคาค่าลงโฆษณารูปแบบต่างๆ >>> Proposal Marketing CCN.pdf

 

"ข่าวชลบุรี" เพื่อคนชลบุรี

 

ครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี ที่นี่ ที่เดียว " ชลบุรี ชาแนล "

 

รายการข่าวประจำวัน CCN NEWS

ออกอากาศ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 20.00 น.

และเทปรีรัน เวลา 00.00 , 04.00 , 08.00  , 12.00  , 16.00 น.

 

 

 

สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่  

โทร. 081-781-0033

E-mail : suphanat.n@gmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved.